Våra tjänster

Mäkleri av skog och gårdarOm du är en av Sveriges 360 000 skogsägare – Grattis!

Det är en förmån att äga en bit av Sverige men det kräver också mycket kunnande inom många olika områden: biologi, teknik, juridik och skatter. Som skogsägare ska du ibland ta hjälp av experter. Vi vill hjälpa dig med ditt skogsägande hela vägen från det att du vill bli skogsägare till dess det är dags att överlämna ägandet till nästa man/kvinna.

Våra specialiteter är:

  • Värdering och investeringskalkyler
  • Mäkleri av skog och gårdar
  • God man vid offentliga auktioner
  • Rådgivning i samäganderätt
  • Bokslut & deklarationer

 

Kontakta oss

Sverker Forsén
sverker@skogsmastarna.se
070-649 8640

E-post: info@skogsmastarna.se
Bryggeriet, Västra Varvsgatan 3
972 36 Luleå

Beställ våra handböcker