Piteå Håkansön 4:6, 4:11 och 4:12

Trevlig skogsfastighet om totalt 33 hektar, strand mot Holsträsket med fastmark ända fram till sjön. Skogsskifte på ön innerstholmen. Fastigheten består huvudsakligen av gallringsskogar med ett totalt virkesförråd 2 111 m³sk. Jakt i Norrfjärdens Viltvårdsområde samt i en jaktlicens om 1 039 hektar.