Luleå Ängesbyn 3:28

Virkesrik skogsfastighet om totalt 66 hektar, 28 km från Luleå centrum. Virkesförråd 8 886 m³sk varav ca 7 140 m³sk i huggningsklass S1-S2. Hög bonitet. Huvudsakligen gran och björkskogar. Inägomark i byn vid Persöfjärden. Jakt i Ängesbyn Viltvårdsområde