Krokvattnet 75 i Luleå kommun

Unik gårdsställe 4 mil från Luleå. Totalt 10 hektar med skiftat vatten, 2,75 hektar åker samt ca 1,1 hektar skog. Boningshus från 1952 med oinredd övervåning samt mindre stuga med fin bäck som rinner genom markerna. Krokvattnet ligger i ett mycket fin bygd, mest känd är Rosfors herrgård och Rosfors Ekopark. Jaktmöjligheter i Viltvårdsområde.

”Perfekt fritidshus med potential som hästgård för naturintresserande!”

Försäljningsobjektet kan försäljas med mindre mark