Kiruna Paittasjärvi 1:4

Skogsfastighet med fina tallmarker. Totalt virkesförråd ca 7 400 m³sk, varav ca 3 300 m3sk är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Årets älgtilldelning 1 vuxen + 1 kalv. Äldre bostadshus med stort renoverings behov och uthus medföljer objektet.