Holmagårdens skogar i Lovikka

Fantastisk skogsegendom om 1 572 hektar med ett virkesförråd om ca 72 000 m³sk.
2 km strandsträcka mot Tärendö älv. Andel i 44 000 hektar allmänningsmark.
Järn och grafit fyndighet inom området. Fina jaktmarker och fiske efter
Vildlax, havsöring och harr