Boden Vibbyn 2:13 mfl

Fyra lättillgängliga och produktiva fastigheter mellan Smedsbyn och Vibbyn om totalt 130 hektar. Virkesförråd om ca 16 500 m³sk varav 12 000 m³sk äldre än 90 år. 11 hektar inägomark. Strand mot Smedsbyfjärden.