Arjeplog Gargåsen 1:1

Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om 9 000 hektar. Del i Arjeplogs allmänningsmarker. Äldre bostadshus för rivning. El anslutet.