Älvsbyn 26:2 (del av) & Nystrand 2:1

Tillfälle att förvärva mycket fin skogegendom om totalt 522 hektar med strand på varje sida om Pitälv. Totalt virkesförråd ca 57 600 m³sk, varav ca 20 000 m³sk i huggningsklass S2. Mycket fina tallskogar Bra åldersklass fördelning. Intäkter från mastarrende. Jakt i Nystrand Älgjaktområde samt Älvsby VVO.

Försäljningobjektet består av två skogfastigheter varav en är mycket virkesrik med 212 m³sk/ha.
Fastigheterna kan försäljas varför sig.