Bokslut & Deklaration

Många lever kvar i tron att skogsinkomster beskattas hårt. Så är dock inte fallet om man nyttjar alla de möjligheter som ryms inom skattelagstiftningen.  Problemet är bara att reglerna är onödigt komplicerade och därmed svårtillgängliga. Med kunskap och god planering går det att privat plocka ut skogsinkomster till 30 % i skatt, ibland lägre. Möjligheten att fördela inkomster över flera år är goda med hjälp av bland annat skogskonto.

Bokslut och deklarationOrdning och reda

Lagen kräver att du löpande under året bokför alla ekonomiska transaktioner i skogsbruket. För att underlätta bokföring och deklaration har vi utvecklat Skogsägarens Bokföringsbok.  Den är mycket populär och används idag av ca 20 000 skogsägare. Du kan beställa den här.Varje affärshändelse noteras i dagboksbladen. Till noteringen koppas ett verifikat, ett bevis på att transaktionen verkligen skett. Kvittot från ett köp i en affär eller fakturan är exempel på verifikat.

För att lära dig mer om bokföring kan du läsa Handledning i bokföring för skogsägare som du beställer här.

Bokslut & Deklaration

En gång per år ska du upprätta ett årsbokslut för ditt skogsföretag. Bokslutet ligger sedan till grund för den inkomstdeklaration du är skyldig att lämna till Skatteverket. För att underlätta bokslutsarbetet har vi utvecklat användarvänliga beräkningsbilagor som du kan hämta här.

Ditt skogsbruk deklareras på blankett NE och ska en gång per år, senast 2 maj året efter inkomståret, lämnas till Skatteverket. Redovisningsperioden är kalenderår. Förutom blankett NE bör du också beräkna ditt räntefördelningsunderlag med hjälp av Hjälpblankett för beräkning av räntefördelningsunderlag.

Ny momsdeklaration

Som skogsägare är du också redovisningsskyldig för moms. Det görs fr.o.m beskattningsåret 2013 i en separat momsdeklaration. Den ska lämnas in senast den 26:e februari. Redovisningsperiod är i normalfallet kalenderår.

Se till att du nyttjar skattereglerna optimalt – kontakta oss!

Ladda hem

Ladda gratis hem bokslutsbilagor

Bilaga B4 R10

Bilaga B2 R9

Bil B3 R25_2013

Viktiga datum för skogsägare (kalender)

 

Kontakta oss

Sverker Forsén
sverker@skogsmastarna.se
070-649 8640

E-post: info@skogsmastarna.se
Bryggeriet, Västra Varvsgatan 3
972 36 Luleå

Beställ våra handböcker