Beställ handböcker

Beställningsformuläret för våra böcker hittar du längst ner på sidan!

Sagt om våra populära handböcker för skogsägare:

” Jag älskar Skogsägarens Bokföringsbok!!! Och den praktiska handledningen förståss!! Kristina

”Handboken Avverkning och virkesförsäljning är en guldgruva för den som vill veta hur marknaden fungerar och vilka för- och nackdelar de olika säljformerna har.” Skogsland nr 38 2010

 

Skogsägarnas bokföringsbokSkogsägarens Bokföringsbok

En dagboksjournal för löpande bokföring anpassad för och med hänvisning till förenklat årsbokslut, NE-blanketten samt momsdeklarationen. Den innehåller en förteckning över avdragsgilla kostnader. Med boken följer ett register för avskrivningsinventarier.

 

 

Handledning och bokföring för skogsägare

Handledning i bokföring för skogsägare

36 sidor komprimerad kunskap om allt som du behöver veta för att bokföra ditt skogsbruk. I handledningen finns exempel på de vanligaste verifikaten och ur de bokförs i Skogsägarens Bokföringsbok.

 

 

 

 

Avverkning och virkesförsäljningAvverkning och virkesförsäljning

En bok om planering, uppföljning och kontraktsskrivning vid avverkning och virkesförsäljning. Den hjälper dig att planera avverkningen enligt dina önskemål och underlättar både för dig och för virkesköparen. Med boken följer checklistor för kontraktsskrivning och planering samt besiktningsprotokoll för uppföljning och sammanställning.
 

Beställ handböcker här

Kontakta oss

Sverker Forsén
sverker@skogsmastarna.se
070-649 8640

E-post: info@skogsmastarna.se
Bryggeriet, Västra Varvsgatan 3
972 36 Luleå

Beställ våra handböcker